Vervolgcursus LOTUS

Om het LOTUSdiploma geldig te houden is het noodzakelijk om vervolglessen te volgen.

Elke les streven we ernaar om iets nieuws en iets bekends op de planning te hebben. En bieden we de mogelijkheid om onderwerpen die uit de groep komen te behandelen. Zo kunnen we de verplichte competenties toetsen.

Waarnaast verdieping en verbreding van de kennis en vaardigheden aangeleerd zullen worden. Om ieder jaar aan de verplichte competenties te voldoen is het noodzakelijk de vervolglessen te volgen.
Data van onze vervolglessen zijn te vinden in onze agenda